Wednesday, 8 November 2017

LOKOMOTIV win "Most popular football club in Russia" 2017

LOKOMOTIV win Most popular football club in Russia voting tournament.

Final Result of Voting:
LOKOMOTIV ........... 48.55%  (218 votes)
CSKA ........................ 24.94%  (112 votes)
SPARTAK .................. 11.36%  (51 votes)
ZENIT ......................... 8.46%  (38 votes)
DYNAMO ................... 3.12%  (14 votes)
ROSTOV ..................... 1.34%  (6 votes)
TORPEDO ................... 1.34%  (6 votes)
KRYLIA SOVETOV .... 0.89%  (4 votes) 

This victory qualify LOKOMOTIV for the Final Stage of MOST POPULAR FOOTBALL CLUB IN THE WORLD 2017.