Friday, 30 November 2018

PSV win "Most popular football club in Netherlands" 2018

PSV win Most popular football club in Netherlands voting tournament.

Final Result of Voting:
PSV                    54.75%  (3,760 votes)
FEYENOORD  23.06%  (1,584 votes)
AJAX                    14.2%  (975 votes)
UTRECHT          4.56%  (313 votes)
GRONINGEN    2.43%  (167 votes)
RODA JC              0.6%  (41 votes)
TWENTE            0.23%  (16 votes)
SPARTA              0.17%  (12 votes)

This victory qualify PSV for the Final Stage of MOST POPULAR FOOTBALL CLUB IN THE WORLD 2018.